Կանոններ

1. Գրանցում.

1.1. 
Արգելվում է գրանցվել անիմաստանհասկանալի մականուններով (օրինակ dsdaf, mghjt, և այլն), ինչպես նաև մականունի մեջ չեն կարող օգտագործել տարբերնշաններինչպիսիքեն * / : Արգելվում է հայհոյել ուրիշ մարդկանց հասցեինկայքինէլեկտրոնային փոստի հասցինեւ այլն:


1.2. Արգելում է երկակի գրանցում (մեկ կամ ավելի մականունով): Խախտողները կարգելափակվեն:

1.3. Անիմաստ գրանցվող անձը կջնջվի մեր կայքից:


2. 
Արգելված է՝

2.1. 
Պատճենահանել նյութ այս կայքից, առանց տեղադրելու մեր կայքի հղումը:

2.2. 
Գովազդը խստիվ արգելվումէ: Խախտողները կարգելափակվեն:

2.3. Անիմաստ
 մեկնաբանություններ ավելացնել, հանուն իրենց կայքի գովազդի արգելվում է:

2.5. 
Վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ ադմինիստրատորներին: